MB-70 fönster och dörr

MB-70, varmt aluminium, är en utmärkt lösning för tillverkning av ute-element som kräver värme- och ljus-isolering. 

Denna profil kännetecknar ett lågt U-värde, tack vare tätningar och värmeisoleringsinlägg

Formen på profilen är framtagen för att man ska kunna ta fram smidiga och hållbara dörr- och fönsterkonstruktioner

Stort färgurval är möjligt från standardpaletten 

Broschyr (pdf)