MB-70 HI fönster och dörr

MB-70 HI är ett fönster- och dörrsystem som används för individuell montering samt för aluminium fasader. 

Konstruktionen på detta system baseras på vår produkt MB-70

MB-70 HI kännetecknas med en högre isoleringsgrad i ramarna

Broschyr (pdf)